Terrassebrædder - Rengøring og Pleje

Pleje og Behandling af Terrassebrædder

Oliebehandling af terrassebrædder:
Det er altid en god ide at behandle sin nylagte træterrasse.

SkovTrup anbefaler at man som min. behandler terrassen kort efter den er færdig monteret.
Sæt terrasse i blød med trærens – (følge anvisninger fra producent) og efter grundig rensning og afskylning skal den have lov at tørre. Herefter før den bliver støvet/beskidt er det en god ide om foråret at behandle terrassebrædder med en god udendørs olie beregnet til terrasse.
Olie til overflade behandling kan bestilles SkovTrup webshop her

terrasse-monteres-med-skruer
terrasse-monteres-med-skruer
exterior-olie-til-egetrae
exterior-olie-til-egetrae

Rengøring af Terrassebrædder – typisk forårs job:

Man undres ofte over overfladen på terrassebrædder efter en lang vinter – det er som om der ligger et fint træstøvs lag oven på brædderne. Dette skyldes skidt som aflejres henover vintren samt det forhold at træ udendørs forvitrer – se følgende tekst fra Træportalen TræDK: LYSETS NEDBRYDNING
Træs overflade forvitrer under påvirkning af lys og regn. Træet får en karakteristisk grå patina. Processen indledes især af de ultraviolette stråler i sollyset. En fotokemisk proces frigør stoffet lignin som meget fine brune partikler – først i midtlamellen mellem træets celler og derefter i cellevæggene. Ligninpartiklerne kommer frem på træets overflade og farver træet brunt. Farvningen kan også indeholde farvestoffer der kan vaskes ud af træet. Disse er normalt brune til rødlige. Forvitringsprocessen kan herefter forløbe på to måder: Træoverflader, der ikke rammes af regn, f.eks. under et tagudhæng, forbliver brune og eventuelt skjoldede i en overgangszone med ringe regnpåvirkning. Stærkere regnpåvirkning fører til udvaskning af såvel ligninpartiklerne som af de brune farvestoffer. Tilbage står træoverfladen dækket af frilagte, meget fine, næsten farveløse cellulosetråde – som fehår – i en lysegrå kulør. De reflekterer sollyset og yder det underliggende træ nogen beskyttelse. Regn og vind slider imidlertid cellulosetrådene af og blotter træoverfladen. Derefter frigør den fotokemiske proces på ny lignin i et tyndt overfladelag. Træoverflader, der rammes af regn, bliver fugtige, og fordi sollyset trænger dybere ned i opfugtet træ, fremmes nedbrydningen. Processen sker hurtigst i det lettere vårved med store cellehulrum, og træets overflade får en reliefstruktur som et vaskbræt med høstved i kammene (hyppigt som mørke striber). På dette tidspunkt i processen – eventuelt tidligere – er den regnpåvirkede eller blot kondenspåvirkede del af træoverfladen imidlertid blevet invaderet af mørke skimmelsvampe. Træoverflader af alle træarter kan således påregnes at blive brune, hvor de ikke rammes af regn, og grå i varierende mørke nuancer, hvor de rammes af regn. Overfladen bliver riflet som et vaskebræt med høstved i kammene. Forvitringens afslidning af en træoverflade andrager fra 1 til 10 mm pr. århundrede (Kilde: Willeitner, H. und Schwab (1981). – Se TRÆ.DK

rengoerring terrassebraedder
rengøring af terrassebraedder
skidt-paa-terrasse
Skidt efter en lang vinter - set meget tæt på terrassebrædder
efetr-rengoerring-foer-olie-812x1024
efter rengøring før oliebehandling

I gamle dage blev træ normalt renset ved hjælp af en række forskellige metoder, afhængigt af formålet med rengøringen og den tilgængelige teknologi. Her er nogle eksempler på, hvordan træ blev renset i gamle dage i Danmark:

  1. Skuring: Trægulve og møbler blev ofte renset ved at skure dem med en skuresvamp eller en børste, der var dyppet i en blanding af vand og sæbe. Dette var en fysisk krævende proces, der krævede en vis grad af styrke og udholdenhed.

  2. Afslibning: Hvis træet var blevet misfarvet eller havde fået ridser, blev det ofte afslebet med sandpapir for at fjerne det øverste lag af træet og gendanne dets oprindelige udseende.

  3. Oliebehandling: For at beskytte træet mod skader og misfarvning blev det ofte behandlet med olie eller voks. Dette kunne gøres ved at påføre olien eller voksen med en klud eller en pensel og derefter tørre overskydende olie eller voks af med en ren klud.

Disse metoder til rengøring og vedligeholdelse af træ er stadig i brug i dag, selvom moderne teknologi og materialer også har gjort det muligt at rense træ på mere avancerede måder.

Har du spørgsmål? Send en e-mail til Oksana: ok@skovTrup.dk

tilbud på egetræ
Scroll to Top